TALLGÅRDEN

NY HEMSIDA KOMMER SNART

För placering

Vi erbjuder utredning och behandling för vuxna som har problem med missbruk/beroende, ofta i kombination med psykisk ohälsa, sk. samsjuklighet. Vi erbjuder även boende för vuxna med psykiska funktionshinder. Tallgården har totalt 32 platser på verksamhetens två enheter.

Ring

eller skicka ett e-post till info@tallgarden.se