top of page

Behandlingshem för vuxna med missbruk och psykisk ohälsa.

Tallgården har över 50 års erfarenhet av behandling. Vi finns i småländska Virserum och våra lokaler är vackert belägna med en strålande utsikt över sjön och samhället.

Vi erbjuder utredning och behandling för vuxna som har problem med missbruk, ofta i kombination med psykisk ohälsa.

Vår behandling

För att säkerställa att evidens uppnås har Tallgården till betydande delar valt att följa de rekommendationer som ges i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Sverige.

Tallgårdens teoretiska behandlingsmodell är baserad på systemteorin i tankar kring mänskliga system i ständig förändring och utveckling. Både vår teoretiska behandlingsmodell likväl som de metoder som används, KBT, MI, Återfallsprevention och Lösningsfokuserad terapi, bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

KBT-terapin på Tallgården sker i nära samarbete mellan klienten, KBT-terapeut, psykiater, sjuksköterska och behandlingspersonal/kontaktpersoner på Tallgården. Ett viktigt mål i behandlingen av samsjuklighet är att klienten får lära sig färdigheter och strategier för sin psykiatriska problematik, utan att falla tillbaka in i missbruk.

Vår vision

Vår vision är att göra det möjligt för våra boende och personal att uppleva välbefinnande, meningsfullhet och trygghet i sin tillvaro.

Vi vill skapa förutsättningar för alla att få sina behov och önskemål uppfyllda. Vi ska så långt som möjligt slå vakt om de boendes rätt att utforma sina liv såsom de själva önskar.

JOBBA MED OSS

Vi på Tallgården är alltid intresserade av duktiga medarbetare.

Vill du bli en del av vårt team och jobba med oss? Skicka iväg ett mail till info@tallgarden.se eller ring vår verksamhetschef Cathrine Borg på 073-025 11 72.

140519TALLGARDEN_FJL248.jpg
bottom of page