top of page

Kvalitetsledningssystem

Tallgården arbetar genom ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö).

Syftet med ISO 9001:2015 är att företaget sätter kunden (klienten) i fokus och arbetar med ständiga förbättringar. Standarden är affärsorienterad och sätter företaget i sin kontext för att identifiera risker och möjligheter.

ISO 14001:2015 är en standard för att bedriva ett effektivt och standardiserat miljöarbete med hjälp av ett dokumenterat miljöledningssystem.

Tillståndspliktig verksamhet

Vi har de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet. Tillstånden utfärdas av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och är utfärdade på vår versamhetschef, Cathrine Borg.

Tillsynen av vår tillståndspliktiga verksamhet sker av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) regelbundet.

bottom of page