top of page

Sök plats hos oss

Vi tar emot uppdrag från offentlig förhandling. Kontakt med oss sker oftast via socialtjänsten, landstinget, kriminalvården eller migrationsverket.

Vår erfarenhet är att vi kan ta oss an komplexa uppdrag då vi besitter hög kompetens och resurser inom hela vårdkedjan. Vi finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.

nine-koepfer-TOOMkzCFymU-unsplash_edited_edited.jpg

Fakta

Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.1
Målgrupp: Vuxna
Antal platser: 32
Åldersspann: >20 år
Sök plats

Placeringsförfrågan

Om du vill rådfråga kring en placering är du välkommen att kontakta oss. Vi rådgör och diskuterar gärna dina klienters behov och svarar på era frågor kring en placering hos Tallgården.

Fyll i formuläret eller ta kontakt med vår föreståndare direkt.

Cathrine Borg

Föreståndare

0495-153 60

info@tallgarden.se

Jag godkänner att Tallgården i Virserum AB sparar och använder mina kontaktuppgifter. Läs vår integritetspolicy för mer information.

Tack för din förfrågan!

Behandlingssteg

Vår behandling sker normalt i sex steg:

1. Studiebesök och/eller telefonintervju

Klienten kommer till Tallgården tillsammans med er för att möta representanter från behandlingsteamet och placeringsansvarig. Syftet med besöket är att alla parter ska kunna skaffa sig tillräckligt med information för att göra en kvalitativ bedömning av klientens behov och lämplighet till placering. Vid besöket görs en strukturerad klientintervju som följer förutbestämda teman.

Studiebesöket kan vi önskemål ersättas av telefon- eller videointervju.

2. Kartläggning

Direkt efter ankomst startar kartläggningen. Klienten besöker kartläggningsteamet som består av bl.a. läkare, psykiatriker, sjuksköterska och behandlingspersonal. Under denna tiden kartläggs och bedöms klientens problem och resurser utifrpån bl.a. ASI (Addiction Severity Index), flertal skattningsinstrument och observationer. Tallgården har även möjlighet att utföra neuropsykologisk utredning, bedömning av funktionsnivå (AMPS) samt bedömning av läs- och skrivförmåga hos enskild klient.

3. Behandling

Genomförandeplanen grundar sig på resultatet av kartläggningen och på uppdragsgivarens vårdplan. Genomförandeplanen fastställs i samråd mellan behandlingsteamet, uppdragsgivare, klient och ev. nätverk. Planen skall vara inriktad mot målbilden och är uppdelad i två delar - Psykosocial behandling och psykosocialt stöd.

Varje klient följer ett individuellt dags- och veckoschema som bl.a. kan innehålla MI, KBT, återfallspreventionskurs, ADHD-kurs, diskussionsgrupper, social träning, nätverksmöten, ACT-grupper, arbetsträning och studier.

4. Utslussning

Tallgården kan ej garantera egen bostad till enskild klient, men kan bidra till att klienten aktivt börjar söka en bostad på egen hand och/eller i samverkan med berörd socialtjänst.

5. Eftervård

Tallgården kan erbjuda individuellt utformad eftervård i samråd med klient och uppdragsgivare.

6. Utvärdering

Utvärdering av effekt sker kontinuerligt under behandlingstid genom återkommande skattningar, enkäter och bedömningssamtal med psykiatriker.

 

Behandlingssteg
bottom of page