top of page

Integritetspolicy

140519TALLGARDEN_FJL191.jpg

Din integritet

I vår verksamhet förekommer personuppgifter om dem som omfattas av våra insatser. Det handlar om att ge korrekt stöd, vård och omsorg samt fullfölja våra förpliktelser enligt lag eller avtal.

Exempel på uppgifter som sparas är namn, personnummer, adress, e-post, telefon, vårdrapporter etc.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund vilket innebär att endast förvara uppgifter som krävs för ändamålet samt raderar dem när de inte längre är nödvändiga.

Det förekommer att vi förvarar uppgifter om uppdragsgivare för marknadsföring, uppföljning och information. Det förekommer också kund- och marknadsanalyser.

Skyddande av uppgifter

Tallgården har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, otillåten ändring, otillåten tillgång eller otillåten behandling.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Tallgården på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Tallgården har registrerade om dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter eller återkalla ett lämnat samtycke. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Tallgården har.

För att tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Tallgården. Du kan framställa dina önskemål enligt följande:

Skicka din begäran via e-post till: info@tallgarden.se

Cathrine Borg

Kontaktperson & dataskyddsombud

0495-153 60

info@tallgarden.se

bottom of page