Image by Will Peterson

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av följande personer

Cathrine Borg

Verksamhetschef & föreståndare

073-025 11 72

cathrine.borg@tallgarden.se

Madeleine Rudegard

Sjuksköterska & bitr.föreståndare

0495-153 60

madeleine.rudegard@tallgarden.se

Anna-Lena Lövquist

Teamledare

0495-153 60

anna.lovquist@tallgarden.se

Marina Brundin

Administratör

0495-153 60

marina.brundin@tallgarden.se

Emmy Sigurdsson

Verkställande direktör

070-996 40 64

emmy.sigurdsson@tallgarden.se

Styrelse

Tallgården ägs av ESI Group AB som är en företagsgrupp som bygger och förvärvar bolag inom socialt arbete. ESI Group driver endast bolag inom ägarnas kompetensområde.

Emmy Sigurdsson

Styrelseledamot

Verkställande direktör

Rebecca Arnér

Styrelseledamot

Specialistsjuksköterska inom psykiatri

Eric Sigurdsson

Styrelseordförande

Styrelseledamot