Image by Priscilla Du Preez

Fakta

Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.1
Målgrupp: Vuxna
Antal platser: 32
Åldersspann: >20 år

Utredning

För direktkontakt

Ann-Charlotte Sandvik

Föreståndare & placeringsansvarig

070-545 03 40

ann-charlotte.sandvik@tallgarden.se

Marina Brundin

Administratör

0495-153 60

marina.brundin@tallgarden.se